Westerbergs AB, Skene - Sverige

Westerbergs AB har sin fabrik i Skene, mitt i Västergötland, där man tillverkat spa- och massagebadkar sedan 1981. I samband med slutkontrollen testas alla produkter i full skala vilket bland annat innebär att en hel del vatten används. Det vatten som används ingår i ett återvinningssystem i anläggningen för att minska den totala miljöpåverkan.
För att säkerställa att det återvunna vattnet håller rätt kvalitet, med tanke på arbetsmiljö och process, har man installerat ett filtersystem från Processing AB. Vattnet filtreras kontinuerligt i ett sandfilter och desinficeras lätt med klor.
Systemet har fungerat mycket bra och är dessutom mycket enkelt att sköta.

Teknik: 
Sandfilter / Filtermedia / Pumpar
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Industri