Volvo Provbana Torslanda, Göteborg - Sverige

Processing AB fick uppdraget att behandla grundvattnet som används vid ”Korrosionsbanan”. Grundvattnet renas från järn och mangan innan det saltas och appliceras på fordonen på banan.

Processing AB fick även uppdraget att leverera desinfektionsutrustning för det vatten som används i ”Vattentestet”. Testanläggningen består av ett avancerat rörsystem med både högtryck och vattendimma som kontrollerar fordonets skydd mot intrång av vatten. Då anläggningen inte är i bruk, finns risk för påväxt i det komplexa systemet. Detta förhindras nu av ett system som både doserar och kontrollerar halten desinfektionsmedel i systemet.

Teknik: 
Jonbytare / Klorioxid / Mät- & Doser / Styr / Installation
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Industri