Värnamo Energi, Värnamo - Sverige

Värnamo Energi –pH- och konduktivitetsmätning

De befintliga mätarna hade fallit för åldersstrecket och medförde osäkerhet kring mätvärdena.
Eftersom de flesta processer övervakas från driftcentralen är man extra noga med tillförlitligheten på inkommande data.

Processing levererade, installerade och driftsatte instrument med tillhörande givare i systemen för matarvatten och rökgasrening.

Teknik: 
Mät- & Doser / Styr
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Kraft- / Värmeverk