Universitetssjukhuset (USÖ), Örebro - Sverige

Reservvatten till USÖ

Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ), beläget nära centrum med 550 vårdplatser, är ett av landets sju universitetssjukhus och har ca 3500 anställda. USÖ är också ett akutsjukhus som måste kunna hålla en hög beredskap även om samhällsfunktioner som exempelvis el och vattenförsörjning uteblir.

Ett av de kriterier som myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kräver för att uppnå status som ”det robusta sjukhuset”, är tillgång till reservvatten. USÖ har undersökt möjliga vattentäkter och sedan beslutat sig för den mycket närbelägna Svartån. Läget och den stabila tillgången på vatten är naturligtvis en fördel, men ur vattenbehandlingssynpunkt är vattnet mycket krävande med höga halter av bl.a. organiskt material, metaller och färg.

För att utreda vilka tekniker som fungerar bäst anlitades Processing AB, som förutom att leverera installera och driftsätta en pilotanläggning även lett och utvärderat försöken. Pilotanläggningen innehåller flera olika filtersystem och ett avancerat styrsystem. Styrsystemet gör det enkelt att välja och kombinera olika tekniker med varandra samtidigt som alla viktiga parametrar övervakas och lagras i systemet.

Nu är pilotförsöken avslutade och Processing AB överlämnar inom kort det gedigna underlaget i en slutrapport så att USÖ kan gå vidare och ta beslut om en anläggning i full skala. Pilotanläggningen har demonterats av våra systemtekniker och är nu på väg för att uppföras vid vårt nästa uppdrag…

Teknik: 
Nanofiltration / Ultrafiltration / Sandfilter / Grov / Förfiltrering / Filtermedia / Kemisk rening / Fällning / Mät- & Doser / Styr
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Sjukhus / Lab