Terrafame, Tuhkakylä - Finland

Processing Water Treatment Oy i Finland åtnjuter fortsatt förtroende från statligt ägda Terrafame, tidigare känd som ”Talvivaara-gruvan” i och med en stor membranleverans för processvatten.

I uppdraget som utfördes under November 2015 ingick förutom leverans av själva membranen i syfte att återvinna och återanvända anläggningens processvatten även service och optimering av driften för RO-anläggningen. RO systemet är dimensionerat för en kapacitet upp till 345m³/h.

”Vi har tidigare utfört optimeringar på ett flertal olika typer av anläggningar där kunden har haft utmaningar med igensatta membran med kostsamma driftstopp och även en försämrad vattenkvalité som följd.

– ”Många gånger dimensioneras anläggningarna utifrån en förkalkylerad vattenanalys som inte helt stämmer överens med den verkliga vattenkvaliteten” säger Jan Huttunen, VD för Processing Water Treatment Oy.

Vid en optimering utgår man från faktiska analyser och utifrån dessa resultat väljs sedan "rätt" membran. Tack vare detta har membranens livslängd ökat väsentligt samtidigt som kemikalieförbrukningen i vattenreningsprocessen har minskats.

Teknik: 
Ultrafiltration / Sandfilter / Kemisk rening / Fällning
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Vattenverk / Industri / Kraft- / Värmeverk