Swedavia, Landvetter flygplats - Sverige

Swedavia levererar säkert flygplansvatten 

Övervakningssystemet för klorering av flygplansvattnet till flygplanen på Landvetter levererades av Processing AB i april 2012.
Systemet har nu varit i drift  i sex år utan driftstörningar säger Jan Rosenberg, drifttekniker på Swedavia.
Den nya utrustningen har säkrat rutinerna för oss som servar flygplanen på Landvetter fortsätter Jan.

Swedavia levererar vattnet till sina kunder på flygplatsen som i första hand är SAS, Menzies och Nordic Aero. Nu kan vi med säkerhet leverera vattnet vidare till våra kunder enligt utlovad kvalitet. Kontroll och loggning görs manuellt av chaufförerna via avläsning på tydliga väggdisplayer i samband med fyllning av bilarna, avslutar Jan.

Bakgrund
Flygplanen på Landvetter fyller sina vattentankar ombord via tankbilar. Vatten lagras i bilarna under längre eller kortare perioder innan övertankning till flygplanen görs. För att motverka bakterier eller annan organisk tillväxt i tankarna tillsätts klor. Doseringen av klor sköttes tidigare utan tydlig mätning och övervakning av klorhalten och klorets faktiska verkan i tankarna.

Vid en besiktning av anläggningen 2012 påpekades mindre brister runt vattenhanteringen. Detta ledde till beslut om att åtgärder skulle vidtas.

Åtgärder
Processing AB anlitades av Swedavia kopplat till andra projekt runt vattenbehandling på flygplatsen. I samarbete med personal på anläggningen och efter test och utvärdering installerades ett nytt system för klorövervakning. Tillsammans med detta monterades även en tydlig displayövervakning av mätvärdena, lättöverskådligt för alla inblandade runt vattenleveransen till flygplanen.

Efter vidtagna åtgärder utfördes en ombesiktning under 2013 av IATA (international Air Transport Association) och anläggningen fick nu godkänt på alla punkter, samt utlåtandet att Landvetter nu kan fungera som förebild för andra flygplatser i världen runt logistik för flygplansvattenhantering.

Långsiktighet
Swedavia Landvetter har även ett serviceavtal med Processing som fyra gånger om året ser över systemet, kalibrerar utrustningen och lämnar ett utlåtande om anläggningens status samt vid behov, en avvikelserapport.

Ett bra sätt att ha kontroll på att anläggningen fortsatt presterar som det var tänkt.

Referens på Landvetter flygplats:
Jan Rosenberg, Drifttekniker Swedavia
jan.rosenberg@swedavia.se

Case Landvetter/Swedavia, SFC monotoring - Evoqua

Teknik: 
Grov / Förfiltrering / Mät- & Doser / Styr / Service / Installation
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Vattenverk / Livsmedelsindustri