Svartlå vattenverk, Boden - Sverige

Vattenverket i Svartlå i Bodens kommun använder sandfiltrering för att reducera Järn, Mangan, turbiditet mm i sitt grundvatten.

Man hade tidigare ett filter av enklare typ med integrerad backspolningsautomatik vilket inte uppfyllde kraven på hållbarhet och driftsäkerhet.  Då behov av utbyte var ett faktum föll valet på tryckfilter med backspolningsautomatik från Processing.

Collecta Mediterran är tillverkat helt i esterplast, har fast dysbotten, trycklös backspolning, 1,2m sandbädd och siktglas.

Den fristående backspolningsautomatiken kontrollerar upp till sju ventiler inkl. gränslägesgivare inkl. funktioner som första filtrat, luftbackspolning, avluftning samt kommunicerar med överordnat system.

Teknik: 
Sandfilter / Kemisk rening / Fällning / Mät- & Doser / Styr / Installation
Applikation: 
Vattenverk / Industri / Kraft- / Värmeverk / Livsmedelsindustri