Sergelfontänen, Stockholm - Sverige

Sergelfontänen – välkänt landmärke med moderniserad teknik

Fontänen på Sergels torg är ett välkänt landmärke och mötesplats belägen i centrala Stockholm och i mitten står konstverket Verikal accent.
I samband med tätskitsrenoveringar kring Sergels torg beslöts att också fontänen skulle renoveras.
Den gamla anläggningen bestod bland annat av ett stort antal föråldrade dränkpumpar på fontänens botten.
För att göra anläggning mer driftsäker och servicevänlig var det nu angeläget att modernisera såväl pumpsystem som rörsystem och vattenrening.
Det nya teknikrummet kopplades ihop med tidigare befintligt och rymmer nu, förutom ett komplext rörsystem, även ett system för vattenrening.
En väl fungerande vattenrening är viktig inte minst eftersom det rör sig mycket folk i anläggningens närhet.
Entreprenaden omfattade rörsystem, filter, pumpar för tryck och cirkulation, ventiler, munstycken med mera samt ett styrsystem för hela anläggningen.
Anläggningen innehåller även system för avkalkning samt ett system för klorering genom omvandling av salt.
Projektering för anpassning av fontänens el, ventilation och överordnade styrsystem ingick också i entreprenaden.

Stockholm Stad anlitade Processing AB för projektledning och projektering av anläggningens styrsystem samt för ett komplett rörsystem med tillhörande vattenrening. Projektets utmaningar i form av tidplan och läge, mitt i centrala Stockholm, hanterades av Processings projektenhet tillsammans med ett flertal av våra partners.

Projektet färdigställdes under 2014

Teknik: 
Sandfilter / Grov / Förfiltrering / Filtermedia / Mät- & Doser / Styr / Pumpar
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Industri