Scandic Pelagic Ellös, Orust - Sverige

Scandic Pelagic, beläget i Ellös på Orust, bereder sill för vidare förädling hos en mängd olika livsmedelsproducenter i norden och Europa.
För att möta den ökande efterfrågan krävdes en uppgradering av doserutrustning och instrumentering.

Beredning av saltlake och kryddblandning
I förädlingsprocessen används bl a salt, kryddor och väteperoxid(VP). När befintlig utrustning för dosering av väteperoxid var uttjänt, kontaktades Processing. Kundens önskemål var ett modernare och mer pålitligt system, som också skulle innebära mindre manuell hantering. Tillsammans började vi skissa på ett system som dessutom skulle klara en framtida produktionsökning.

Ett par av de främsta utmaningarna var den extremt korrosiva miljön, samt att man måste kunna skifta dosering av väteperoxid mellan de olika tankarna och kryddningarna på ett enkelt sätt.

Processing projekterade hela systemet inklusive el och styr. Efter godkännande från kunden prefabricerades det mesta av sytemet i våra egna lokaler i Kungsbacka. Installation ”on site” utfördes av egna systemtekniker i samarbete med kundens egen personal.

Processings leverans till Scandic Pelagic Ellös:

  • Projektering
  • Utrustning för dosering av VP
  • Instrument för mätning av VP
  • Skåp och invallningar för säker kemikaliehantering
  • Tankar för färdig beredning
  • Styrskåp för hela systemet
  • Komplett rörsystem inklusive ventiler och styrdon
  • Installation uppstart och injustering

Vidare har Processing fått förtroendet att två gånger per år, i samband med produktionsstopp, utföra nödvändig service på systemet.

Scandic Pelagic hemsida

 

 

Teknik: 
Mät- & Doser / Styr / Pumpar / Tankar / Projektledning / Service / Installation
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Industri / Livsmedelsindustri