Resinit AB, Västervik - Sverige

Neutralisering av klor i processvatten innan anslutning till kommunalt avlopp.

RESINIT AB i Västervik är en kvalificerad underleverantör av maskinbearbetade plast- och laminatkomponenter som specialiserat sig på svårbearbetade plastmaterial.

Till RESINIT AB har Processing AB stått för engineering, leverans och intrimning av en ny och helt kundanpassad mottagningsstation för processvatten, tillsammans med en skräddarsydd invallning i PP. Mät- och reglerutrustning DEPOLOX® hanterar med noggrannhet neutraliseringsprocessen av klor innan släpp till kommunalt VA.

Med vägledning av bland annat ISO 9001:2008 och 14001:2004 arbetar RESINIT AB ständigt med kontinuerliga investeringar i teknisk utveckling  inom kvalitet, miljö och kompetens.

Teknik: 
Mät- & Doser / Styr / Pumpar / Tankar / Projektledning / Installation
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Industri