Piteå renhållning och vatten - Pireva AB, Piteå - Sverige

Pireva installerar MFC för klordioxidmätning

Efter en period av test och utvärdering, har Pireva (Piteå renhållning och vatten AB) valt ett system från Processing AB för mätning och reglering av klordioxid.
Klordioxid används sedan länge vid Degerängets vattenverk i Piteå för desinfektion av dricksvattnet, men tidigare har man enbart använt manuell analys för att övervaka den faktiska halten.

Mät och reglercentral Evoqua MFC (Multi Function Controler)
Med den nya utrustningen fås en kontinuerlig övervakning med loggning av mätvärden, larm vid avvikande mätvärde, uppkoppling till överordnat system etc.

För att under testperioden visa på instrumentets noggrannhet och tillförlitlighet utfördes mätning av klordioxid med två olika typer av givare.
Vid analys av trender loggade värden kunde då konstateras att mätningarna följde varandra inom 0,01mg/l. Detta vid mätvärden mellan 0,05-0,1mg/l ClO2.
Då mätaren är 4- eller 5-kanalig (beroende på vilka parametrar som väljs) mättes under provperioden även konduktivitet, pH och Redox.

Pireva har nu valt att behålla systemet och att uppdatera vattenverkets process. Man använder den integrerade klordioxidgivaren samt en kompletterande Redoxgivare för en mer generell övervakning av desinfektionsmedlets verkan och kvalitet. Vid framtida behov är det sen mycket lätt att installera fler mätmoduler och givare i samma instrument och mätarmatur.

Teknik: 
Mät- & Doser / Styr
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Vattenverk