Pilot, Fortifikationsverket - Sverige

In för kommande moderniseringar vid en av Fortifikationsverkets anläggningar med egen dricksvattenförsörjning anlitades Processing AB För att utreda möjliga vattenbehandlingstekniker. Ett pilotförsök med olika typer av membranfiltrering har därför genomförts. Processing AB har  installerat, driftsatt, lett och utvärderat försöken. Pilotanläggningen har ett avancerat styrsystem för automatisk drift, larmhantering samt övervakning och lagring av viktiga parametrar.

Nu är pilotförsöken avslutade, pilotanläggningen har demonterats av våra systemtekniker och är nu på väg för att uppföras vid vårt nästa uppdrag.

Teknik: 
Nanofiltration / Ultrafiltration / Sandfilter / Grov / Förfiltrering / Filtermedia / Kemisk rening / Fällning / Mät- & Doser / Styr / Tankar
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Vattenverk