Ostrea Sverige AB, Sydkoster - Sverige

Trumfilter effektiviserar hantering på ostronodling!

Ostrea Sverige AB bedriver industriell ostronodling på sydkoster i norra Bohuslän.
Ostronen odlas och skördas till havs, men produktion av yngel sker på land och behöver ett jämnt flöde av friskt havsvatten.
Innan havsvattnet kan användas i produktionen behövs en viss partikelavskiljning.
Tidigare filtersystem innebar mycket manuellt arbete för att säkerställa en god filterhygien.
Filtrerade organismer måste snabbt ut ur systemet så att de inte bryts ned till andra organismer som i sin tur kan störa produktionen.

Våren 2013 startade man i samarbete med Processing ett försök med Collecta trumfilter för saltvatten. Filtret är helt i plast så man slipper både korrosion och ämnen som kan utsöndras då ett stål bryts ned.
Installationen av trumfilter med kontinuerlig spolning har inneburit en avsevärd minskning av den manuella hanteringen och en jämn kvalité på filtratet.
Filtratet från trumfiltret lämpar sig väl för eventuell efterpolering i form av exempelvis sand, glas eller membran.

Teknik: 
Grov / Förfiltrering
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Livsmedelsindustri