Northland Resources, Kaunisvaara - Sverige

Processing leverar vattenbehandling till Northland Resources i Kaunisvaara

Northland Resources är ett internationellt gruvbolag, på väg att bli en av Europas största producent av höghaltigt järnmalmskoncentrat. Gruvorna i Kaunisvaara kommer att producera ett järnmalmskoncentrat med 69 procent järnhalt, vilket med internationella mått är ovanligt högt.

För att kunna fortsätta använda grundvattnet från de djupborrade brunnar som använts under byggtiden av anrikningsverk samt personalfaciliteter behövs ett reningsverk för såväl dricksvatten samt processvatten. Processing engagerades tidigt i projektet för att bistå med tekniskt kunnande och rådgivning i frågor om vattenberedning.
Projektet drivs som en funktionsentreprenad där Processing ansvarar för projektering, projektledning samt produkt och systemleverans. Utrustningen för vattenberedningen kommer i huvudsak att bestå av luftare för oxidation av järn och mangan, trycksandfilter för partikelavskiljning, alkalisering och UV-ljus för desinfektion.

Anläggningen beräknas vara färdig att tas i drift i början av 2014.

Fakta om Processings leverans för vattenberedning i Kaunisvaara:

  • Avskiljning: Collecta trycksandfilter enligt DIN19605
  • Desinfektion - UV-ljus av medeltryckstyp: ATG UV ECL certifierat enligt USEPA
  • Mät- & reglerutrustning för hygienparametrar: Evoqua MFC
  • Styr- & övervakningssystem: Processing iCON
Teknik: 
Sandfilter / Filtermedia / Grov / Förfiltrering / Kemisk rening / Fällning / UV / Mät- & Doser / Styr / Pumpar / Tankar
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Vattenverk