Mattila vattenverk, Haparanda - Sverige

När Haparanda kommun beslöts sig för att höja den mikrobiologiska barriärhöjden, på vattenverket i Mattila, anlitades Processing AB.

Komplettering av den befintliga klordoseringen med UV ljus ger en betydligt bättre barriär.
UV ljus inaktiverar nämligen flertalet organismer som är mer eller mindre motståndskraftiga mot klor.
UV tekniken är idag en helt etablerad teknik för kemikaliefri desinfektion av dricksvatten.

Förutom leverans och installation av två kompletta UV system, ingick även projektering och installation av nödvändiga el och styrsystem.
Processing Water Treatment utförde detta projekt som en totalentreprenad, från komponent till färdigt system.

Teknik: 
UV / Mät- & Doser / Styr
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Vattenverk