Liseberg - FlumeRide, Göteborg - Sverige

Liseberg – ny vattenrening till attraktionerna Flumride och Skepp o Skoj

Den befintliga vattenreningen bedömdes som undermålig och dessutom som olönsam att renovera.
Ett beslut togs om att installera en ny vattenrening i befintliga lokaler.

Förutom att säkerställa ett vatten som inte i något avseende skapar olägenheter, ställdes också höga krav på anläggningens förmåga att förebygga och eliminera tillväxt av alger.

Processing levererade en kompletta vattenreningen med bla sandfilter, flockning, pH-justering och UV-ljus.
Resultatet blev ett kristallklart vatten som med god marginal klarar de ställda kraven avseende hygien och säkerhet.

Teknik: 
Sandfilter / Grov / Förfiltrering / Filtermedia / Kemisk rening / Fällning / UV / Mät- & Doser / Styr / Pumpar
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Industri