Inovyn, Stenungsund - Sverige

Inovyn i Stenungsund tillverkar Natronlut, saltsyra och PVC som råvara för tillverkningsindustrin.
I en delprocess renas viss lut genom aktivt kol. Som filtertank för det aktiva kolet, valde Inovyn ett collecta tryckfilter från Processing. Främst på grund av att det är tillverkat helt i GAP och därigenom är mycket lämpligt för den mycket korrosiva miljön. Förutom själva filtertanken levererade Processing även allt filtermedia i form av filtersand och aktivt kol.

Filtertanken med tillbehör levererades med fullständig material och produktionsdokumentation, vilket är ett krav när det gäller Inovyn.

 

INOVYN är ett ledande kemiföretag med 4 300 anställda, 17 produktionsanläggningar i Europa. INOVYN är störst i Europa när det gäller PVC som går till vanliga applikationer (General Purpose) och även störst när det gäller natronlut.I Stenungsund produceras natronlut, PVC och saltsyra som används till att göra produkter som är en del av vår vardag.

Teknik: 
Sandfilter / Filtermedia
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Industri