Fortifikationsverket - Sverige

Vid ytterligare en av Fortifikationsverkets anläggningar med egen dricksvattenförsörjning, denna gång genom avsaltning av havsvatten, har Processing AB fått förtroendet att leverera ett till stora delar nytt system. De nya anläggningsdelarna består bl. a. av RO-rack för avsaltning, filter för förbehandling och alkalisering, mät- & reglerutrustning samt UV för desinfektion. 

Teknik: 
RO (Omvänd osmos) / Grov / Förfiltrering / UV / Mät- & Doser / Styr / Pumpar
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Vattenverk