ENA Energi Kraftvärmeverket, Enköping - Sverige

På Kraftvärmeverket i Enköping, ENA Energi AB, tillvaratas värme från rökgaserna via en rökgaskondensor.

I rökgaskondensorn kyls rökgaserna ned till under den daggpunkt som rökgaserna har, därmed återfås den förångningsenergi som åtgått för att förånga det vatten som ursprungligen fanns i bränslet. Rökgaskondensorn har även en renande effekt på rökgaserna varför partiklar och andra ämnen återfinns i det kondensat som avskilts i rökgaskondensorn.

Befintligt system på anläggningen kommer inte att klara framtida krav som ställs på renhetsgraden av utgående rökgaskondensat. Ena Energi AB kommer därför att komplettera och bygga om befintlig kondensatrening för att möjliggöra följande:

 1. Återvinning av vatten för användande i ång-/vattencykeln på kraftvärmeverket
 2. Återanvändning av vatten, vid behov, för fyllning av fjärrvärmenät
 3. Fullgod renhet på det vatten som släpps ut till recipient, även för framtida miljökrav

Beställaren önskar kolonner för att rena utgående kondensat från lösta föroreningar såsom tungmetaller.

Processings leverans och installation påbörjades i december 2017.

Till ENA Enerigi kraftvärmeverket levererar Processing Water Treatment AB:

 • 3D projektering
 • Kolonner för jonbytarmassa - 3st filter Technol Atlantic c60
 • Matarpump i Titan (pga. den mycket höga salthalten)
 • Ventiler i PP
 • Flödesmätare
 • Rörinstallationer i PE
 • Massafångare i PP - påsfilter
 • Måttanpassade tankar i PP med alla tillbehör; stor manlucka i sidan, intern belysning, lutande botten, tömningsgrop etc.
 • Lagertankar för lut 30m3 (ca 50 ton fylld) i PE för att tåla ev UV-ljus, levererad färdig i ett stycke. Tredjepartskontrollerad av TÜV före leverans. Dubbelväggar, transparent manlucka, intern belysning och stege i PE vid manluckan. Invändiga sugledningar för doserpumpar med kopplingsfri övergång till ledning i syrafast stål - nåbara och enkelt demonterbara från manluckan.
 • Slangpumpar för pumpning av bl.a. sedimenterat slam och UF-reject.
 • Nivågivare - ultraljud
 • Nivåvakter - utanpåliggande
 • Driftsättning
 • Utbildning

Teknik: 
Grov / Förfiltrering / Jonbytare / Mät- & Doser / Styr / Pumpar / Tankar / Projektledning / Installation
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Kraft- / Värmeverk