Borås djurpark, Borås - Sverige

Kemikaliedosering pingvinbassängen

Tidigare användes saltsyra för pH-justering av bassängvattnet.
Saltsyran medförde att alkaliniteten sänktes så pass mycket att flockningen inte längre fungerade tillfredställande.
Dessutom innebar hanteringen av saltsyran ett arbetsmiljöproblem.

Doserutrustning Processomat för inlösning av CO2 installerades för pH-justering av anläggningens två system.
Dessutom installerades flockningsstationer för enkel och säker hantering av flockningsmedel.

För att minska halten organiskt material, och därigenom minska belastningen på vattenreningen, används idag en bottensug som snabbt och enkelt städar bassängbotten regelbundet.

Teknik: 
Grov / Förfiltrering / Filtermedia / Kemisk rening / Fällning / Mät- & Doser / Styr / Pumpar
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Industri