Ängesbyns vattenverk, Luleå - Sverige

Vattenverket skall efter membranfiltrering och justering till dricksvattenkvalitet uppfylla kraven för tjänligt dricksvatten enligt SLV FS 2001:30.

Ängesbyns vattenverk är beläget nordväst om Luleå centralort och levererar dricksvatten till Ängesbyn och omgivande områden.
Verket är ett av Luleå kommuns minde vattenverk men en viktigt länk i kedjan för vattenförsörjning av hela Luleå kommun.

Anläggningen skall vara helautomatisk och endast kräva tillsyn 1 ggr/vecka samt närvaro vid påfyllning av kemikalier och tvätt av membran.

Uppgraderingen av anläggningen omfattar i huvudsak utbyte av membranfilter för framförallt avskiljning av fluorid samt utbyte av styrsystem.

Till Ängesbyns vattenverk levererade Processing Water Treatment:

  • RO-system i rack, kapacitet 2,5m/h, med automatisk 10µm förfiltrering.
  • Rörsystem i PP
  • Helautomatisk CIP
  • Styrsystem iCON
  • Kem- och CIP-tankar i PP, dubbelvägg
  • pH justering med reglering och slutkontroll
  • Alkalisering med kalciumklorid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik: 
RO (Omvänd osmos) / Mät- & Doser / Styr / Tankar / Installation
Affärsområde: 
Water Treatment
Applikation: 
Vattenverk / Industri