Webbaserat styrsystem iCON

Ett smartare sätt att styra din anläggning

Därför är iCON ett styrsystem utöver det vanliga.

iCON är ett webbaserat styrsystem som ger dig full kontroll. Systemet är utvecklat speciellt för vattenbehandlingsanläggningar med all vår samlade erfarenhet som grund.

iCON är uppbyggt runt smarta funktioner och är ett logiskt, överskådligt interface som ser inbjudande ut och framför allt är mycket enkelt att använda.
 
iCON är utvecklat från en trygg plattform och är fullt anpassningsbart. Därmed passar det både små och stora system med allt från en enkel textdisplay till en stor färgskärm med touchfunktion.
Systemet kan även byggas ut efterhand som fler funktioner önskas.

iCON sparar pengar och skänker trygghet.

Systemet hjälper till att följa förbrukningen av energi, vatten och kemikalier och ger dig underlag för besparande driftsoptimering. Vi har lagt stor vikt på att förbrukningsstatistiken presenteras i ett användarvänligt gränssnitt som verkligen inbjuder till förståelse och intresse för anläggningen och dess driftsoptimering. Historiken lagras automatiskt och presenteras på ett sätt som underlättar både egenkontroll och driftsoptimering.

Med iCON har du full access via din webbläsare och du kan både övervaka och styra din anläggning på distans. Via systemintegrerad access till en IP-kamera (tillval) är din kontroll fullständig och onödiga och kostsamma utryckningar kan undvikas.

iCON Processbild

iCON är uppbyggt av ett flertal projektanpassade bilder som på ett tydligt sätt beskriver processen och dess parametrar.
I exempelbilden syns en processbild med de dynamiska funktioner och tydliga ikoner som guidar dig till olika undermenyer för trender, larmhantering, parametrar etc. Systemet kan valfritt betjänas via en touchdisplay eller en PC. Alla parametrar, larmgränser etc. konfigureras enkelt i de visuella undermenyerna. Historiken lagras och sparas under flera år.

iCON tillval

Förbrukningsstatistik
Hjälper användaren att följa förbrukningen av energi, vatten och kemikalier för att underlätta optimering av anläggningen ur ekonomi- och miljöperspektiv.

Visuell Driftövervakning
Hjälper användaren att kunna göra visuella kontroller av anläggningen från distans.

Kemikalieregistrering
Öppnar en ruta där användaren själv kan registrera manuell påfyllning av kemikalier.

PMS
Kommunikationsutrustning för utökad kontroll och styrning av exempelvis Depolox, Barrier UV, ProSec NXT m.m.

Fjärruppkoppling 3G/LAN
Hjälper användaren att övervaka anläggningen från distans, möjliggör även fjärrserviceavtal samt larm-avisering via mail & SMS. Kombinationslösning med 3G och LAN för säkraste uppkoppling.

iCON ECO-drift
iCON har effektmätare för belastningsstyrda pumpar. Besparingen sammanställs och presenteras i realtid.

  • Effektiv mätning
  • Besparing

Förbrukning  - automatisk övervakning
iCON registrerar all förbrukning och ger larm vid onormala avvikelser.

Trendhistorik - mätdata sparas automatiskt och lagras under flera år
Trendhistoriken är ett ovärderligt instrument för intrimning, felsökning och driftsoptimering över åren.

Produktkategori: 
Mät- & Doser / Styr
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri