UV-system Barrier S

Wallace & Tiernan® UV-Lågtryckssystem

 Barrier S är främst framtaget för att desinficera dricksvatten, i flödesintervallet 3-190 m3/h, användandes högeffektiva lågtryckslampor. Hela S serien har genomgående mycket hög kvalitet i alla delar. Allt från val av stålkvalitet och elektronik, till val av kvartsglas och sensorer. Den höga kvalitén innebär inte bara lång livslängd, utan också en optimering avseende tryckfall och energiförbrukning. Självfallet är systemen också godkända enligt DVGW och ÖVGW.

 Egenskaper

  • Låg energiförbrukning.
  • Servicevänlig design
  • Kan installeras både vertikalt och horisontellt.
  • Optimal effektregleringDVGW och ÖVGW godkända.

Mer info och data om Barrier S: http://www.evoqua.com/en/brands/Wallace_and_Tiernan/Pages/Barrier-S.aspx

Produktkategori: 
Kemisk rening / Desinfektion
Applikation: 
Vattenverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri