UV-system Barrier M

Wallace & Tiernan® UV-system

Desinfektion med UV ljus innebär är inaktivering av skadliga mikroorganismer som är möjlig genom UV bestrålning vid vågländer mellan 200-300nm. Att desinficera med UV ljus har visar sig vara en tillförlitlig, effektiv, ekonomisk och miljövänlig metod som sedan länge tillämpats över hela världen.

Barrier® M UV-system

Huvudsakliga fördelar
*   Låga driftskostnader och mindre turbulens tack vare färre medeltryckslampor
*   Längre livslängd och effektivare drift med precis styrning av lampeffekten
*   Lägre installationskostnader med utrymmessnål design och litet fotavtryck, enkel installation och renovering med infälld design
*   Brett våglängdsspektrum ger effektiv behandling av foto reaktivering
*   Låga livscykelkostnader med hydrodynamiskt optimerad kammare

Produktöversikt
Barrier® M UV-systemen är primärt avsedda för behandling av vatten med flödesintensiteter på mellan 10 och 1150 m3/h. Systemen har Wallace & Tiernans medeltryckslampor, typ WTL med elektronisk barlast. Lampornas breda emissionsspektrum mellan 200 och 300 nm angriper vattenburna patogeners nukleinsyra (DNA), cellmembran, proteiner och enzymer. Behandlingen inaktiverar inte bara mikroorganismen genom att replikeringen av dess DNA förhindras, utan förstör även dess reparationsmekanismer. Ett brett sortiment av DVGW-certifierade system finns tillgängliga. Reaktionskammaren i Barrier® M kännetecknas av optimal hydraulik och små tryckförluster, vilket garanterar UV-systemens höga effektivitet.

Tillämpningar
*   Dricksvatten
*   Industriella processer och avloppsvatten, till exempel livsmedel och bryggerier, läkemedelsindustri och fiskodlingar
*   Små och medelstora reningsverk
*   Simbassänger, inklusive kloraminnedbrytning och desinficering

Standardfunktioner
*   Optimerad drift med steglös effektstyrning
*   Absolutkalibrerad UV-sensor för optimal prestandastyrning
*   Hydrodynamiskt optimerad utformning av kammaren
*   Enkelt och lättanvänt användargränssnitt
*   Reaktionskammare i rostfritt stål AISI 316L, vissa system i 318 LN för havsvatten finns tillgängliga

Tillval
*   Manuellt eller automatiskt rengöringssystem
*   DVGW-certifiering för Barrier® M 275, 525, 900, 1250, 2600 och 3800
*   Kemiskt rengöringssystem

Produktkategori: 
Kemisk rening / Desinfektion
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri