UV-system - ATG 800 Watt UV Lågtrycksystem

Desinfektion med UV ljus innebär en inaktivering av skadliga mikroorganismer genom en bestrålning med ljus i vågländs- intervallet 200-300nm. UV tekniken har visat sig vara en mycket  tillförlitlig och miljövänlig teknik som sedan länge tillämpats över hela världen

Den senaste modellen från ATG UV-Technology är de nya UVLX och UVLW systemen. UVLX är främst avsedd för dricksvatten och UVLW för avloppsvatten, men de lämpar sig också för en mängd andra applikationer inom bland annat återvinning och processvatten. Både UVLW och UVLX tillverkas som standard i syrafast stål 316L och flera av modellerna är validerade enligt USEPA, NIWR och DVGW.

Det mest utmärkande för dessa är den nya 800-watts UV lampan, som är ett resultat av den senaste utvecklingen inom amalgamtekniken. Konstruktionen gör systemen mindre utrymmeskrävande med färre lampor jämfört med konventionella lågtryckssystem. Detta tillsammans med den optimerade kammarkonstruktionen gör dessa systeme till världens mest effektiva när det gäller system med amalgamlampor.

 

Produktkategori: 
Kemisk rening / Desinfektion
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri