Trumfilter Collecta

Trumfilter, eller mikrosilar, används i många sammanhang som förfilter eller som filtrering i cirkulerande processvatten.
Exempel på vanliga applikationer är vattenbruk, plastindustri och akvarier.

Collecta Trumfilter är konstruerad så att vätskeberörda delar utgörs av olika plastmaterial, vilket gör systemet helt korrosionsfritt .
Trekammardesignen med ställbara överlopp ger ett lågt tryckfall och effektiv renspolning.

Collecta Trumfilter är som standard bestyckad med:

  • Förfilter med spolautomatik
  • Korrosionsfri utformning med lågt tryckfall
  • Effektiv renspolningsautomatik med långsam rotation
  • Enkelt underhåll - lätt att rengöra spolränna och byta silduk
  • Silduk valbar inom 10 - 200µm

Collecta Trumfilter för färskvatten

Art nr      Benämning                                                    Kapacitet *
603110    Collecta trumsil för färskvatten KTS 5-3         12 m3/h
603120    Collecta trumsil för färskvatten KTS 6-6         30 m3/h
603130    Collecta trumsil för färskvatten KTS 8-8         70 m3/h
603140    Collecta trumsil för färskvatten KTS 8-12     100 m3/h
603150    Collecta trumsil för färskvatten KTS 12-12   185 m3/h
603160    Collecta trumsil för färskvatten KTS 12-18    250 m3/h
* Flödeskapaciteten anges som indikation.

Collecta Trumfilter för saltvatten

Art nr       Benämning                                                  Kapacitet *    
603210    Collecta trumsil för saltvatten KTS 5-3          11 m3/h    
603220    Collecta trumsil för saltvatten KTS 6-6          27 m3/h    
603230    Collecta trumsil för saltvatten KTS 8-8          63 m3/h    
603240    Collecta trumsil för saltvatten KTS 8-12        90 m3/h    
603250    Collecta trumsil för saltvatten KTS 12-12    170 m3/h    
603260    Collecta trumsil för saltvatten KTS 12-18    230 m3/h    
* Flödeskapaciteten anges som indikation.

Benämning    Längd mm Bredd mm Höjd mm
KTS 5-3 1150 890 950
KTS 6-6 1800 950 1000
KTS 8-8 2150 1200  1350
KTS 8-12 2750 1300 1350
KTS 12-12 3000 1750 1600
KTS 12-18 3650 1750 1600

 

 

Produktkategori: 
Filter / Media
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Livsmedelsindustri