Tankar och kärl i GAP

Ofta är det en utmaning att hitta ett material för lagring av olika kemikalier, som verkligen är resistent mot det aktuella mediet.
Som exempel på lägen där glasfiberarmerad plast (GPA) lämpar sig utmärkt, listar vi nedanstående ämnen.

Förutom tankar för kemikalier, kan vi också leverera specialanpassade tankar som exempelvis dubbelväggiga och isolerade lagringstankar. Dessutom kan vi leverera tankar anpassade för livsmedel och transport.

Syra:

 • Saltsyra
 • Fluorvätesyra
 • Salpetersyra
 • Fosforsyra
 • Svavelsyra

Baser

 • Kalk
 • Kaliumhydroxid
 • Natriumhydroxid
 • Ammoniak

Salter

 • Acetates
 • Carbonates
 • Chlorates, chlorites, chlorides
 • Nitrates
 • Sulphates, sulphites, sulphides
 • Bromides

Livsmedel

 • Fatty acids
 • Vinegar, condiments
 • Wine, fruit, juice, alcohol 
 • And others

Organiska ämnen

 • Hydrocarbons, oil, greases
 • Alcohols, aldehydes
 • Solvents
 • Organic compounds

Water

 • Raw water
 • Demineralized water
 • Industrial water 
 • Pure water
 • Waste water
 • And others

Oxidanter

 • Sodium hypochlorite
 • Hydrogen peroxide
 • And others

Halogener

 • Bromide
 • Chlorine
 • Fluorine
 • And others
Produktkategori: 
Tankar
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri