Sedimentering

Lamellsedimentering är det mest effektiva sättet att på relativt liten golvyta erhålla en stor sedimenteringsyta med hjälp av lameller. Tekniken används ofta för att sedimentera slam vid ytvatten och slam från kemisk fällning.

För korrosiva och aggresiva medier och miljöer erbjuder vi lamellsedimenteringssystem i GAP.

Tankarna är av mycket hög kvalitet, med bla invändig liner-förstärkning, och har en mekanisk design som ger lång livslängd och låga driftkostnader.

Systemen kan anpassas med bla olika flänsanslutningar, slamskrapor, övervakningssystem, flockningstankar mm.

Egenskaper:

  • Slamförtjockare
  • Enkel och snabb installation
  • 5 – 76m³/h flöde
  • 5 – 90m² sedimentationsarea
  • Lamellhöjd 1000 mm
  • Material - GAP

Sedimentationstankar Standard - SED-TECH LAM*

  Modulens höjd H = 1 m     
  Innerdiameter D Bredd B Total höjd H Volym vatten Projekterad sedimentationsyta P
Typ [m] [m] [m] [m3] Typ 1 [m2] Typ 2 [m2]
SED-tech LAM 29 1,40 1,00 2,7 2,9 9,0 5,1
SED-tech LAM 38 1,60 1,20 2,9 3,8 13,5 7,7
SED-tech LAM 49 1,80 1,30 3,2 4,9 17,5 9,9
SED-tech LAM 66 2,00 1,50 3,4 6,6 23,5 13,3
SED-tech LAM 78 2,20 1,70 3,5 7,8 30,3 17,2
SED-tech LAM 97 2,40 1,90 3,7 9,7 38,1 21,6
SED-tech LAM 119 2,60 1,90 3,9 11,9 42,3 24,0
SED-tech LAM 141 2,80 2,10 4,0 14,1 51,3 29,2
SED-tech LAM 166 3,00 2,30 4,2 16,6 61,3 34,8
SED-tech LAM 194 3,20 2,50 4,4 19,4 72,1 41,0
SED-tech LAM 240 3,50 2,80 4,7 24,0 90,0 51,1
Beräknat flöde påverkas av vattenkvaliteten som skall behandlas.

* Specialanpassade sedimentationstankar offereras mot förfrågan 

Vanliga applikationer:

  Lamell Typ 1 Lamell Typ 2
Dricks- och Processvatten Ytvatten, Grundvatten, Filterbacksponingsvatten  
Avloppsvatten Vattenbruk,Biologisk rening biobädd, Flockat vatten, Dagvatten

 

Produktkategori: 
Kemisk rening / Desinfektion
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk