RO/NF Membran

Vi erbjuder DOW Filmtec:s membransortiment för RO- och NF membran. DOW Filmtec är världsledande inom membranteknologi med bra produktsupport och beräkningsprogram, WEB support samt möjlighet att skicka in membran för analys. DOW Filmtec har allt från lågenergimembran till membran med hög saltavskiljning som kan användas inom små kommersiella system. Membran med glasfiberarmerat hölje används ofta när flera membran behövs per membranhus och på så sätt kan de klara högre tryckfall.

Vi hjälper gärna till att optimera och räkna ut vilken membrantyp som passar Er anläggning. Äldre anläggningar kan ofta optimeras med avseende på såväl verkningsgrad som vattenkvalitet utan att förkorta livslängden på membranen. Tidigare dimensionerades de flesta membrananläggningarna med erfarenhet från centraleuropa där salthalten är en hel del högre och därmed användes samma verkningsgrad på membrananläggningarna i Norden.

Senaste innovationen från DOW Filmtec är membran för utmanande vatten med höga halter organiska föroreningar. Dessa membran lämpar sig bra för industriella och kommunala avloppsvatten även för utmanande ytvatten.

Produktkategori: 
Avsaltning - RO
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri