Prolab P5 - ett prisvärt fotometriskt analysinstrument

Ett enklare analysinstrument för mätning av bland annat fritt/totalt klor och pH samt för beräkning av Langliers index.

ProLab P5 är ett prisvärt fotometriskt analysinstrument som används för analys av klor, pH, alkalinitet och hårdhet, vilket även möjliggör beräkning av Langliers index. Instrumentet har ett enkelt handhavande och är lättförståeligt via tydliga menyer och program.

Analysinstrumentet levereras tillsammans med utförlig svensk manual, kyvetter och reagens i en praktisk väska.Tekniken i ProLab P5 utför en optimal fotometrisk mätning av provet som uppfyller myndighetskraven avseende analysmetod och noggrannhet.

  • Förinställda program för analyser, beräkning av Langeliers index
  • Stor och tydlig LCD-display
Produktkategori: 
Mät- & Doser / Styr
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri