Prolab Kombiväska - marknadens mest pålitliga analysinstrument

Analysväska för pH & klor – exakt, enkelt och bekvämt
Väskan levereras i sitt grundutförande innehållande en Pocket Colorimeter II för enkel och exakt kloranalys, Sension1 för godkänd pH-mätning med elektrod enligt svensk standard, DPD reagenser, pH-buffert, kyvetter och bägare.
Som tillval går det även att bestycka väskan med 2 stycken Swiftest DPD-pistoler, testkit för alkalinitet och hårdhet, samt teststickor för kloridmätning.

  • Allt du behöver för analys i praktisk väska med pH och klormätare
  • Noggrann analys av pH och fritt/totalt klor enligt svensk standard
Innehåller Prolab K4 Prolab K4-S Prolab K6-S
1 st Pocket Colorimeter II x x x
1 st Sension1 x x x
1 st pH-elektrod epoxy BNC x x x
2 st Kyvettrör x x x
2 st Mätcylinder 50 ml x x x
2 st Buffert pH4 (20 ml) x x x
2 st Buffert pH7 (20ml) x x x
1 st DPD fritt - reagens (100 prov) x x x
1 st DPD total - reagens (100 prov) x x x
1 st Swiftest DPD-pistol Fritt 250 prover - x x
1 st Swiftest DPD-pistol Total 250 prover - x x
1 st Testkit för alkalinitet och hårdhet - - x
1 fp Teststickor för kloridmätning - - x

Produktkategori: 
Mät- & Doser / Styr
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri