Processing - en trygg och stabil partner

CAD / Konstruktion

Projektavdelningen har en central funktion på Processing AB då våra entreprenadprojekt starkt bidrar till koncernens utveckling. Avdelningen utför uppdrag inom företagets alla tre affärsområden:

  • Water Treatment Solutions
  • Bath & Spa Solutions
  • Spa & Wellness

Våra CAD-konstruktörer och projektledare arbetar dagligen med uppdrag i olika avtalsformer, bland annat AB, ABT och ABK både inom nyproduktion och ombyggnad.

Avdelningen har utfört hundratals projekt med gott slutresultat och är lika bekväm med att producera flödesscheman, layoutritningar i 3D och övriga bygghandlingar som att bygga nyckelfärdiga anläggningar.

Självklart har vi kunskap att utföra byggarbetsmiljösamordning både för planering och projektering (BAS-P) och utförande (BAS-U).
Även CE-märkning för sammansatt maskin hör till vår kompetens.

Storleken på uppdrag varierar från riskanalys för kemsäkerhet, framtagande av drift- och underhållspärmar för befintliga anläggningar till mer omfattande projekt såsom projektering, produktlevererans och projektledning av syrafasta bassänger, bastulandskap och badvattenrening för äventyrsbad.

Vid upphandling av entreprenader är det viktigt att entreprenören har en stabil och långsiktig ekonomi, för att med säkerhet hantera produktionen och efterkommande garantiperiod.

Processing har god ekonomiskt uthållighet och högsta kreditvärdighet, vilket tillsammans med vår kompetens och erfarenhet inom
teknik, lagar och föreskrifter gör oss till ett klokt och tryggt val.

Produktkategori: 
Tjänster
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri