Process Monitor System (PMS) övervakning

Wallace & Tiernan® datahantering

 Process Monitor System (PMS)

Modern elektronikutveckling handlar inte bara om mätutrustning och styrteknik utan även om datahantering och fjärrstyrning.
Genom att använda vanlig webbteknik kan Internet fungera som en standardiserad global plattform för processtyrning. Med den här infrastrukturen kan lösningar som bygger på att PMS-servern nås från i princip alla datorer med Internetanslutning. Ingen särskild programvara behövs.


Fördelar PMS:

 • Enkel anslutning av Wallace & Tiernan® - utrustning och standardiserade webblösningar
 • Kommunikation via RS 232-gränssnitt, Ethernet och inbyggt modem
 • Lösenordsskyddad åtkomst
 • Kan användas samtidigt av flera användare
 • Kan nås globalt via lokal Internetlevernatör
 • Kräver endast en vanlig webbläsare för övervakning av mätvärden och statusrapporter
 • Installation med “Plug & Play“
 • Kräver bara en vanlig webbläsare

 

Allmänt
De viktigaste fördelarna med Wallace & Tiernan® PMS-server ligger i områdena dataövervakning, rutinkontroller, service och underhåll. Närsomhelst på dygnet och varsomhelst i världen kan systemet användas för kommunikation med utrustning från Wallace & Tiernan®. Det räcker med att ansluta enheten som är installerad via RS 485-bussen till PMS-servern.

PMS-servern är utrustad med alla vanliga gränssnitt som krävs för Internetkommunikation. Åtkomsten sker via persondator och en vanlig webbläsare (se diagram på sid. 2).

Klient/server-arkitekturen möjliggör samtidig åtkomst från flera användare, till och med via olika kommunikationssystem. Det går också att använda systemet samtidigt för olika syften: systemdrift, underhåll, upprättande av arbetsscheman, skötsel. Enkel och kostnadseffektiv åtkomst kan ske global via en lokal Internetleverantör. Lösenordsskyddad åtkomst ger hög systemsäkerhet.

Funktioner
Wallace & Tiernan® PMS-server kan programmeras för de funktioner som beskrivs nedan. Loggade värden för samtliga processparametrar visas i användbara trendkurva.

 • Onlinevisning av mätvärden, parametrar och trendkurvor på Internetsidor

 • Konfiguration av övervakning och styrdon via systeminställningssidor i webbläsaren

 • Fjärråtkomst (FTP) till dataloggar (ASCII-format)

 • Dataloggning med flyttbara CompactFlash®-minnen (kan läsas direkt i persondatorn med en minneskortläsare)

 • Automatisk avisering via e-post (SMTP), rapportfunktion (timerstyrd) eller meddelandefunktion (händelsestyrd)

Produktkategori: 
Mät- & Doser / Styr
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri