Personskydd

ProTect - en komplett serie skyddsutrustning speciellt anpassad för industriell hantering av kemikalier

Det bästa skyddet mot skador är att arbeta i förebyggande syfte, göra riskinventeringar, ha kunskap och medvetenhet om de produkter som används samt ha tydliga rutiner vid handhavandet.
På detta sätt kan många olyckor förhindras. Använd alltid anpassade skyddskläder; glasögon, stövlar, handskar, visir mm.

Är olyckan framme är tiden avgörande.
Inom 10 sekunder efter att du fått ett stänk i ögat av ett kemiskt ämne börjar det fräta på vävnaden. Får du ämnet på kroppen har du 60 sekunder på dig innan det tränger djupt ner i huden och ger bestående skador.

Industrier mm. hanterar ofta frätande ämnen, som t ex hypoklorit, lut, saltsyra och svavelsyra. Diphoterine är en aktiv spolvätska som på ett snabbt och effektivt sätt neutraliserar både syror och baser, vilket gör att det kemiska angreppet stoppas väldigt fort. Diphoterine har även förmågan att stoppa kemikalien från att gå ner i vävnaden, genom att dra vätska ut ur cellen. Jämfört med spolning med vatten uppnås en bättre effekt på mycket kortare tid, dessutom behöver man inte använda lika mycket vätska.

Till alla flaskor finns det läderhölster som lätt fästes i bältet, för att du så fort som möjligt ska kunna nå flaskan och använda den. Diphoterine används idag av såväl industrier, myndigheter, sjukhus och räddningstjänst över hela världen.

Var rädd om dig!
Se alltid till att bära med dig sköljvätska. Diphoterine med läderhölster fäster du enkelt i bältet, så du alltid har det nära till hands.

Läs mer i bifogade pdf filer om personskydd, samt hur du skyddar dig på bästa sätt - om olyckan är framme!

Läs gärna mer om hur du skyddar dig, om olyckan inträffar >

samt vilket personskydd vi kan hjälpa er med, har ni frågor kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Produktkategori: 
Mät- & Doser / Styr
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri