Omvänd osmos (RO) - ULTRA CLEAR™

Ultra Clear™ enheterna är kompakta och kan installeras på vägg för att spara utrymme. Varje system är utrustad med den senaste filtreringstekniken.

Ultra Clear serien täcker kraven för TYP I, II och TYP III.

Typiska applikationer

Ultra Clear:                   Sterilcentraler, rutinanalyser, standardbuffert

Ultra Clear UV:             HPLC, IC, GC, ICP, TOC analyser

Ultra Clear UV UF:        DNA, RNase- och DNase-applikationer, IVF och mycket mer.

Varje system inkluderar:

  • Förbehandlingsmodul
  • Inkommande konduktivitetsmätning
  • Poleringsmodul
  • Konduktivitetsmätning på produkten
  • 0.1 µm sterilfilter i recirkulationen

Producerar upp till 18.2 MΩ-cm med en TOC nivå mellan 5-10 ppb vilket är en klart bättre reagensvattenkvalitet än vad standarden kräver.

ASTM Typ 1, CLSI och ISO 3696 Typ 1. Bästa möjliga vattenkvalitet nås med UV-oxidering, TOC-mätning och Ultrafilter.

Systemen producerar även renat vatten med endotoxin nivåer minde än 0.001 EU/ml. Dispenseringsflöden upp till  2 l/min.

Läs mer om Ultra Clear:
http://www.evoqua.com/en/brands/lab/Pages/Evoqua-UltraClear-Products.aspx

Produktkategori: 
Membranteknik
Applikation: 
Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri