Nanofiltrering (NF)

Mångsidig vattenbehandling med nanofiltration

Nanofiltrering bygger på samma princip som omvänd osmos (RO) men har en lägre avskiljningsgrad. Nanofilter kan användas för reduktion av organiskt material samt lukt och smak i dricksvatten – men tekniken blir allt vanligare i takt med att vårt råvatten blir allt med färgat.

Ett annat användningsområde kan vara förfiltrering till RO-anläggningar för att, i syfte att förbättra såväl arbetsmiljö som produktens kvalitet genom minskad kemikaliehantering, ersätta klassiska avhärdare.

Nanofiltrering är ett mekaniskt filter där vatten får passera ett membran med mycket små porer (1-10nm). Nanofiltrering påverkar i viss utsträckning vattnets innehåll av joner, vilket till exempel märks som minskad hårdhet i permeatet.

Nanofilter drivs alltid med så kallat ”cross-flow”, det vill säga kontinuerlig avblödning av ett koncentratflöde istället för stopp för backspolning.

Beroende på råvattnets beskaffenhet och valda driftparametrar kan en beläggningshämmare (antiscalant) behövas. Detta är en utvald kemikalie som doseras in i flytande form före membranen.

Med vissa intervall behöver ett nanofilter även stoppas för att genomgå en grundligare tvätt, sk. CIP (cleaning in place).

Egenskaper

  • Nanofilter klassas enligt Livsmedelsverket som en mikrobiologisk barriär.
  • Recovery (vattenutbyte) är traditionellt ca 75% men med bra förfiltrering, t.ex. ultrafilter så kan ofta 80-85% nås.
  • Rejection (avhärdning eller avsaltning) i området 40-90%

 

 

Produktkategori: 
Membranteknik
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri