MFC Depolox Online, mät- och reglercentral

MFC-DEPOLOX 5-systemet är speciellt anpassat för att dosera en exakt mängd av desinfektionsmedel i dricks, process-och avloppsvatten.

Fyra olika reglermetoder finns tillgängliga:

 • Kvotreglering
 • PI-reglering
 • Kombinerad PI/kvot-reglering
 • Adaptiv reglering

Reglermetod kan väljas för två olika mätvärden.

Fem förinställda driftfall bidrar till snabb anpassning till processen och underlättar valet av reglermetod. Därför är MFC-DEPOLOX 5 enkel att konfigurera för mätning och reglering av processen.

Design och funktion
MFC-DEPOLOX 5 är en multifunktions enhet som består av MFC reglercentral och DEPOLOXR 5 flödescell modul. MFC visar uppmätta data och funktioner som även regleras. MFC är försedd med flera olika utgångar, larmkontakter och integrerade säkerhetsfunktioner. Reglerutgångar för doseringssystem, lägesställare, doseringspumpar, är lätta att hitta och konfigurera i menyerna. Larmkontakterna – maximalt åtta stycken - är programspecifika och fritt konfigurerbara. En multipel tilldelning av händelser som till exempel ett allmänt larm för att övervaka gränsvärden och ett för att övervaka mätvattenflödet är möjligt.

Integrerade säkerhetsfunktioner:

 • Förregling av regulatorer via digital ingång
 • Justerbar tidsfördröjning av doseringen
 • Övervakning mätvattenflöde

DEPOLOX 5 flödescells kan utrustas med upp till fyra givare. Bortsett från den integrerade sensorn för mätning av fritt klor, klordioxid, ozon och kaliumpermanganat, kan ytterligare sensorer mäta konduktivitet, redox, pH-värde och fluorid. En ytterligare membransensor kan även användas för att mäta fritt klor, totalt klor, ozon och klordioxid. Att ansluta andra och/eller tredjepartssensorer med mA-signaler är också möjligt.

Fördelar:

 • DEPOLOX ® 5 har integrerad mätcell och upp till ytterligare tre sensorer kan anslutas
 • Fyra olika valbara reglermetoder, tillsammans med automatisk börvärdesjustering
 • Tidsstyrd dosering med hjälp programmerbara timerkontakter
 • Enkel att konfigurera med förinställda driftfall
 • Enkel visualisering av processen via OPC-server eller PMS ansluten till webben
 • Ytterligare praktiska funktioner som integrerat fäste för kalibreringsinstrument, enkel dräneringsfunktion av armaturen, provtagningsarmatur

Läs mer om Process Monitoring System (PMS) här

Produktkategori: 
Mät- & Doser / Styr
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri