Membranbaserad klorelektrolys - OSEC®-A

 

OSEC®-A - Membranbaserad klorelektrolys

Med tillverkning av natriumhypoklorit på plats elimineras riskerna med farlig gods transport och hantering av kärl. Evoqua Water Technologies erbjuder två olika typer av klorelektrolyser: membransystem och öppna system. De jonselektiva membranen som används i OSEC-NXT och OSEC-A innebär en ren och stabil lösning, fri från oönskade klorider. Oavsett modell levereras de som kompletta system. 

Huvudsakliga fördelar

 • Kloreringslösningens renhet och stabilitet ger hög desinficeringskapacitet på plats
 • Ger en ren kloreringslösning
 • Ställbart driftsläge: batch, manuellt, timerstyrd eller kontinuerlig drift med styrning via styrsignal
 • Högeffektiv produktion, låga driftskostnader
 • Kompakt och utrymmessnål design
 • Enkel installation och driftsättning
 • Enkel att använda och underhålla

Kloreringssystemet OSEC®-A från Wallace & Tiernan®
Utvecklat för generering av hypokloritsyra (HClO) genom elektrolys. Hypokloritsyra är den aktiva substansen vid klorering av vatten. Desinficeringsmedlet som tillverkas direkt på förbrukningsplatsen har synnerligen hög renhetsgrad, stabilitet och desinficeringskapacitet. OSEC®-A-systemet ger en optimal utväxling tack vare effektivt utnyttjande av den kemiska råvaran. Den enkla utformningen och beprövade proceduren garanterar hög driftssäkerhet.

Tillämpningar

 • Desinficering av mindre simbassänger, dammar och fontäner
 • Mindre färskvattenkällor Matningsintensitet: 10 upp till 80 m3/h

Allmänt
OSEC®-A-systemet kännetecknas av en kompakt och utrymmessnål design, enkelt handhavande och minimalt underhåll. De olika inställnings- och övervakningsmöjligheterna samt en inbyggd klorgasdetektor garanterar hög driftssäkerhet.

Vid utloppet från elektrolyscellen löses den klorgas som OSEC®-A-systemet genererar omedelbart upp i vatten, vilket ger en mycket effektiv hypokloritsyra. Oönskade ämnen som klorat och bromat bildas inte. Den här typen av elektrolys ger en mycket ren och stabil desinficeringslösning.

Kommersiellt tillgängligt natriumhypoklorit innehåller klorat som bildas när klorgasen absorberas. Dessutom innehåller kommersiell natriumhypoklorit det cancerogena ämnet bromat, med gränsvärdet 0,01 mg/l enligt den tyska normen från 2003 för dricksvatten.

Funktion
En peristaltisk pump matar Cedolyt A 9/18 till anodkammaren i elektrolyscellen där den elektrolytiska processen initieras med likström. Den kontrollerade matningen ger en optimal konvertering. Anoden är avskiljd från katodkammaren med ett jonselektivt membran. Klorgas genereras vid anoden genom följande kemiska reaktion:

2Cl- ➞ Cl2 + 2e-

Väte bildas vid katoden:

2 H+ + 2e– ➞ H2

Vätgasen ventileras ut i friska luften. Den genererade klorgasen löses omedelbart i vatten vid elektrolyscellens utlopp och tillsätts direkt i det vatten som ska behandlas via en förbikoppling. För process- och färskvattentillämpningar töms klorlösningen ut i en mellanliggande tank därifrån den matas till det vatten som ska behandlas via en doseringspump.

Det finns tre möjliga driftslägen:

 • Extern styrning initierar generering via en signal från ett installerat mät- och styrinstrument (t.ex. PCS plus, DEPOLOX® Pool).
 • I timerläge aktiveras genereringen av 6 fritt justerbara intervall per dag.
 • Batchläge används normalt där en generator försörjer flera tillämpningspunkter.

En elektronisk styrning övervakar alla viktiga funktioner och indikerar de faktiska driftsvärdena.

Flera OSEC®-A-system kan parallellkopplas med hjälp av en extern kontakt.

Produktkategori: 
Kemisk rening / Desinfektion