Mät och doserutrustning - SFC Online

Wallace & Tiernan® analys- och styrenheter

SFC PC Processtyrenhet

Fördelar:

  • Välj mellan fyra valbara styrlägen, inklusive processoptimerad, adaptiv styrning
  • Kan kombineras med flödescell eller användas som fristående analys- och reglerenhet
  • Grafisk presentation av alla parametrar och processvariabler
  • Intuitiva menyer för enklare handhavande
  • Konfigurerbara larmreläer för 16 olika villkor
  • Galvaniskt isolerade in- och utgångar

Allmänt
Wallace & Tiernan® SFC PC är en processtyrenhet som är specifikt utformad för automatisk styrning av desinfektion, avklorering och kemikaliedosering i vattenbehandlingstillämpningar och industriella processer. SFC PC-systemet används ofta som en börvärdesenhet, och ger exakt styrning av till exempel doserpumpar för kemikalier. Enkel drift, installation och kalibrering med intuitiva menyer gör det enklare att implementera även relativt avancerade styrfunktioner.

Vanliga användningsområden
* Färskvattenberedning * Behandling av avloppsvatten * Kylvattenkretsar * Behandling av industri- och processvatten

Funktioner
SFC PC-styrenheten har fyra styrlägen: 
* Sammansatt slinga - använder självreglerande teknik som anpassar styrdonets utdata så att avvikelserna från börvärdet minimeras 
* Enkel återkoppling - idealisk för användning i slutna kretslopp 
* Framåtmatning 
* Flödesproportionerlig

Produktkategori: 
Mät- & Doser / Styr
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri