Kolpulverdosering AKP

ProPac Jet Kolpulverdosering

  • För adsorbtion av organiskt material vid beredning av dricksvatten.
  • Tar effektivt bort lukt och smak från vattnet.
  • Används för att avlägsna bekämpningsmedel ur grundvatten.
  • Används för att avlägsna läkemedelsrester eller andra icke vattenlösliga ämnen ur industriavlopp.
  • 1-3 doserpunkter.
Produktkategori: 
Kemisk rening / Desinfektion
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri