Koldioxiddosering

Doserutrustning för inlösning av koldioxid CO2
• Doserskåp Processomat, 0-10 l/min
• Inlösningsdysa
• Växelventil
• 20 m doserslang PE, 8/6 mm samt väggfäste för två flaskor

Art. nr 360030


 

Doserutrustning för inlösning av koldioxid CO2
• Doserskåp Processomat, 0-10 l/min
• Inlösningsdysa
• Tryckreduceringsventil
• Gasförvärmare
• 20 m doserslang PE, 8/6 mm samt väggfäste för två flaskor

 Art.nr 360032


Doserutrustning för inlösning av koldioxid CO2 inklusive tryckstegringspump, Carbomat inlösningsdysa, siktglas och manometer.
• Doserskåp Processomat, 0-10 l/min
• Tryckreduceringsventil
• Tryckstegringspump JP5
• Carbomatinlösning
• 20 m doserslang PE, 8/6 mm samt väggfäste för två flaskor

 Art.nr 360040

Produktkategori: 
Mät- & Doser / Styr