Klordioxidgeneratorer

Klordioxid är välkänt som ett mycket kraftfullt desinfektions och oxidationsmedel som ofta används för att eliminera exempelvis biofilm, legionella och annan mikrobiologi inom industri och VA. Beroende på applikation används två olika system för generering av klordioxid. Klorgas systemet DIOX-C eller syra/klorit systemet DIOX-A.

Wallace & Tiernan® DIOX-A generatorn producerar klordioxid som löses i vatten till stabil lösning med konstant styrka.För generering av klordioxid används saltsyra(9%) och natriumklorit (7.5%).

Både saltsyra och natriumklorit doseras, direkt från dunkarna, in i generatorns trycklösa reaktordel. Doseringen övervakas med flödesvakter och avbryts automatiskt vid avvikelser i av något slag. Samma sak gäller vid avvikelser i färskvattentillförseln. Alla avvikelser genererar ett utgående summalarm från systemet. Reaktionen sker med ett visst överskott av saltsyra, som säkerställer en hög omvandlingsfrekvens av klorit till klordioxid. Klordioxiden används sedan för desinfektion i sammanhang som  dricksvatten, bryggerier, dryckesindustri, processvatten, kylvatten och avlopp.

Fördelar med DIOX system

 • Inbyggda säkerhetssystem ger en mycket säker generering av klordioxid.
 • Mycket hög noggrann mätning och dosering.
 • Kompakt design.

DIOX-A tillverkar med kapaciteterna:

•   DIOX-A 10: 3 - 10 g/h ClO2
•   DIOX-A 250: 50 - 250 g/h ClO2
•   DIOX-A 5000: 2500 - 5000 g/h ClO2

DIOX-C tillverkar med kapaciteterna:

•   DIOX-C 1500: 75 - 1500 g/h ClO2
•   DIOX-C 3000: 150 - 3000 g/h ClO2
•   DIOX-C 4000: 200 - 4000 g/h ClO2


 

  

DIOX-A 10 klordioxidgenerator

Klordioxidgeneratorn DIOX-A 10 är utformad för beredning  av  små  mängder  klordioxid. Som startkemikalier för beredningen av klordioxid används Cedolyt A9 (salt- syra, 9 %) och Nadolyt C7.5 (natriumklorit, 7,5 %). Båda lösningarna matas från direkt från standardkärl till reak- tortanken där natriumkloriten och saltsyran omvandlas till klordioxid.

Vanliga användningsområden

 • Dricksvatten, särskilt i komplexa vattensystem och för att förebygga och eliminera legionella
 • Livsmedelsindustrin
 • Kylvatten
 • Avloppvatten

Huvudsakliga fördelar

 • Beredning och förvaring av långvariga stabila klordioxidlösningar i små mängder
 • Uppkomst av kloriter och klorater förhindras genom spolning efter varje cykel
 • Kontinuerlig dosering
 • Möjlighet att dosera med flera doserings pumpar
 • PLC-styrd enhet med kontrolldiagram
 • Optimal processprecision genom kontroll av den kemiska doseringen
 • Förmonterad enhet

 

  

DIOX - A 5000 är en kraftfull och säker klordioxidgenerator.

DIOX - En ny produktlinje för egenproduktion av klordioxid •  För desinfektion av process och dricksvatten med mera •  Desinfektion utan lukt och smak i en mängd industriella applikationer

Beroende på version kan DIOX - A 5000 generera mellan 2 500 och 5 000 gram klordioxid per timme.

DIOX - A är konstruerad för industriella applikationer, som exempelvis desinfektion av process- och kylvatten utan att lukt eller smak förändras. Systemet är certifierat för användning vid behandling av dricksvatten och kan användas för att desinficera komplexa rörsystem.

Förutom tillämpningar inom kylsystem och livsmedelsproduktion är DIOX - A 5000 konstruerad för desinfektion av en mängd andra processer såsom avloppsvatten, behandling av processvatten vid industriell lackering och ytbehandling samt skydd mot bakteriell tillväxt i rörsystem och tankar. Kontakta oss för referensanläggningar.

Enkelt övervakning och lättåtkomligt handhavande genom en färgpekskärm. Ett PROFIBUS DP-gränssnitt möjliggör anslutning till överordnade styrsystem. Evoqua Water Treatment representeras i Sverige av Processing AB

Läs mer om legionella här >

Produktkategori: 
Kemisk rening / Desinfektion
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri