Kemisk fällning / Polymer

Processing AB tillhandahåller all utrustning och alla kemikalier som krävs för en lyckad kemisk fällning. Ofta är det nödvändigt med tester och innan processen körs i sin helhet i fullskala. Våra tekniker kan hjälpa till med fällningsförsök på plats. Försöken utförs med ett sk JAR-test som ger en realistiskt bild av hur det kommer se ut i full skala.

Nedan nämns exempel på system och kemikalier som krävs.

KEMIKALIER

Desinfektion

Egenskaper

Användningsområden/Funktion

Ammoniumsulfat Vita, fririnnande kristaller, 25 kg säck Tillverkning av kloramin
Clorious2, Klordioxidlösning 0,6% färdig, stabil klordioxidlösning, dunk och fat Klorering och desinfektion av alla typer av vatten
Kalciumhypoklorit Granuler (1 mm) och tabletter (1x2 cm), 40 resp 45 kg fat Klorering av bad-, dricks- och spillvatten
Natriumhypoklorit 12%-lösning, Dunk 24 kg, Damej 72 kg, Fat 246 kg, IBC 976 kg Klorering av bad-, dricks- och spillvatten
Natriumklorit Olika koncentrationer, Damej, fat och IBC Tillverkning av klordioxid
Väteperoxid 19 & 35%, Dunk, Fat och IBC Desinficering och oxidation
Flockningsmedel Egenskaper Användningsområden / Funktion
 Superfloc Fasta och flytande an-, kat- och nonjonaktiva polymerer,
25 kg säck eller storsäck resp dunk, fat och IBC
 Hjälpmedel för flockning och slamavvattning
Vattenglas, Natriumsilikat Färglös viskös vätska, Olika koncentrationer, Dunk, Fat, IBC Flockningshjälpmedel
Fällningsmedel Egenskaper Användningsområden / Funktion
 Aluminiumsulfat, ALG  9,1% Al, 25 kg säck eller stor säck  Fällning/Flockning av dricks- och spillvatten
Aluminiumsulfat, AVR 8,2% Al & 0,8% Fe, stor säck Fällning/Flockning av spillvatten
Järn(III) kloridlösning, PIX 111 13,7% Fe, Dunk 36 kg, Damej 86 kg, Fat 280 kg, IBC 1137 kg Fällning/Flockning av dricks- och spillvatten
Järn(III) sulfatlösning, PIX 113 11,4% Fe, IBC 1240 kg Fällning/Flockning av spillvatten
Järn(III) sulfat 18% Fe, 25 kg säck Fällning/Flockning av spillvatten
Na3T 15% lösning av Trinatrium-trimercaptotriazin, IBC 1120 kg Utfällning av tungmetaller
Polyaluminiumklorid, PAX-21 7,5% Al, Dunk 33 kg, Fat 266 kg, IBC 1064 kg Fällning/Flockning av dricks- och spillvatten
Polyaluminiumklorid, PAX-60 7,35% Al, Dunk 33 kg, Fat 266 kg, IBC 1064 kg Fällning/Flockning av de flesta vatten
Polyaluminiumklorid, PAX-100 9,3% Al, IBC 1064 kg Fällning/Flockning av de flesta vatten
pH-justering Egenskaper Användningsområden / Funktion
Kalcinerad soda, Na-karbonat Tung eller lätt, 25 kg säck eller storsäck pH-höjning
Kalilut 46%, Dunk 37 kg, Fat 297 kg, IBC 1168 kg pH-höjning
Kaliumhydroxid Vita flingor, 25 kg säck pH-höjning
Kaustik soda, Natriumhydroxid Pärlor eller Granuler, 25 kg säck pH-höjning
Natriumbikarbonat Vitt pulver, 25 kg säck eller storsäck Aktivering av vattenglas, alkalinitets- och pH-höjning
Natronlut 25 eller 45%, Dunk, Damej, Fat , IBC pH-höjning
Saltsyra 9 eller 34%, Dunk, Damej, Fat , IBC pH-sänkning
Svavelsyra 96 eller 37%, Dunk, Damej, Fat , IBC pH-sänkning
Övriga kemikalier Egenskaper Användningsområden / Funktion
Acumer Flytande, IBC eller fat Anti-scaling/Dispersionsmedel för pann- och kylvatten
Avhärdningssalt, Natriumklorid Tabletter (Broxetten)eller bitar (Broxo), 25 kg säck eller storsäck Regenerering av jonbytarmassor
Brenntaplus VP1 Blandning av proteiner, socker och alkoholer, IBC 1200 kg eller bulk Kolkälla för bl.a. kväverening
Kaliumpermanganat Mörkvioletta kristaller, 25 kg fat Oxidation av järn och mangan, svavelväte-reduktion
Natriumsulfit Vitt pulver, 25 kg säck Klorreduktion
Natriumtiosulfat, Antiklor Vitt pärlor, 25 kg säck Klorreduktion
Skumdämpare, KemFoam Baserade på bl.a. glykoletrar och kolväten, Dunk, Fat, IBC Skumdämpare för process- och spillvatten
Produktkategori: 
Kemisk rening / Desinfektion
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri