Kemikalier

Tillsammans med våra partners i Sverige och Europa tillhandahåller vi alla typer av kemikalier som behövs inom vattenprocesser.
Förutom kemikaliers prestanda och effekt, måste även totalekonomi och miljöpåverkan vägas in. Med vår tillgång till kemiexpertis kan vi erbjuda rätt produkt till de flesta applikationer inom vattenprocess.

Nedan hittar ni ett urval av de kemikalier vi tillhandahåller:

http://www.brenntag.com/media/documents/sweden/vattenreningskemikalier_160119-2.pdf

Produktkategori: 
Kemisk rening / Desinfektion
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri