Kemförvaring - Kemikalieskåp "Allt i ett"

Med ProTect säkerhetserie kan du skydda dig mot kemikalieolyckor på din arbetsplats.
Samtliga produkter i ProTect-serien är speciellt utvecklade, framtagna och avsedda för säkrare kemhantering ute på era anläggningar.

Låsbart skåp/invallning med 100-liters doserkärl samt fällbar hylla med plats för fyra doserpumpar. Med den fällbara hyllan i serviceläge är pumparnas våtdelar lätt åtkomliga. Skåpet rymmer två 25-liters dunkar vid överpumpning och levereras med ett 100-liters kärl som har integrerade nivåvakter för hög- och lågnivå samt en läckagevakt för invallningen. Anslutning för ventilation Ø50 finns på skåpets ovansida och bör anslutas till mekanisk frånluft, som tillbehör finns även kanalfläkt för detta ändamål.
Skåpet har även kabelkanal monterad för enkel elinstallation. Genomföringar för direktdosering, bärvattendosering samt el är förberedda.

Doserkärlet  levereras förmonterat med hög- och lågnivågivare samt anslutning för påfyllning.
Kemikalieskåpet med invallning och transparenta låsbara dörrar. Kärlet fylls från dunk med hjälp av fatpump (tillval). På så sätt hanteras kemikalien alltid inom invallningen samtidigt som risken för kontakt med kemikalien och antalet tunga lyft reduceras. Kärlets volym gör det lättare att undvika driftstörningar pga. kemikaliebrist över perioder utan tillsyn; exempelvis där man annars behövt byta dunk under helgen.

Observera att följande tillkommer: doserutrustningar, fatpump, kanalfläkt samt varselmärkning.

Bildtext:
Den fällbara hyllan som i serviceläge gör pumparnas våtdelar lätt åtkomliga.
Bildtext:
Kemikalieskåpet är extra utrustat med doserutrustning, fatpump samt skyddsutrustning och dessa beställs separat.

 

 

 

Produktkategori: 
Mät- & Doser / Styr
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri