Kalibrering

Buffertlösning pH

Kvalitetssäkring
Beredningen av den buffertlösning som Processing AB levererar är kvalitetssäkrad enligt ISO-9001. Kopia på certifikat kan fås på begäran. Av varje tillberedd batch sparas ett prov hos Processing som kontrolleras vid behov och kan spåras via batchnumret.

Hållbarhet
På en oöppnad flaska garanterar Processing AB hållbarheten i minst1 år. (pH 10 gäller minst 8 månader). Öppnade flaskor som förvaras och hanteras riktigt håller i minst 6 månader.

Förvaring
Buffertlösningen som används skall förvaras i rumstemperatur med korken på. Buffert som lagras förvaras mörkt och helst i kylskåp. Utsätt inte flaskan för direkt solljus då detta påverkar hållbarheten

 
Produktkategori: 
Mät- & Doser / Styr
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri