Filterteknik - Beskrivning Djupbäddsfiltrering - Tryckfilter

När man talar om djupbäddsfiltrering handlar det om en sandbädd med ett större djup, oftast omkring 1,2 m. En djup sandbädd fungerar lite som en rullstensås där partiklar ”landar” på de lite grövre sandkornen (t ex enligt DIN 0,71-1,25 mm) och avskiljs successivt genom en större del av filterbädden. Detta till skillnad från ytfiltrering där en grund sandbädd används, oftast med en mindre sandfraktion (0,4-0,6 mm) och i princip all filtrering sker i filterbäddens ytskikt. Djupbäddsfiltreringen har en högre kapacitet (upp till 50m3/m2h) och kan avskilja mer föroreningar mellan filterspolningarna jämfört med ytfiltrering. För att säkerställa utformningen av ett djupbäddsfilter refereras ofta till den tyska standarden för filter (DIN 19605 och DIN 19643).

Funktion

Efter viss tid (ofta 1 - 7 dygn beroende på aplikation) renspolas filterbädden med vatten. Med en kombination av luft och vatten kan spolningen effektiviseras och minska vattenförbrukningen med ca 40 %. Bäst renspolningseffekt uppnås då det smutsiga slamvattnet fritt får brädda ut ur filtret (en så kallad trycklös backspolning).

Slutsats

Basteknik med bra prestanda, även under hög belastning, som vid behov kan kompletteras med fler funktioner för ytterligare prestanda.

Produktkategori: 
Filter / Media
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri