Entreprenad

Vid upphandling av entreprenader är det viktigt att entreprenören har en stabil och långsiktig ekonomi!

En stabil partner är viktig för att med säkerhet hantera produktionen och efterkommande garantiperiod.
Processing har god ekonomiskt uthållighet och högsta kreditvärdighet AAA sedan många år tillbaka. 
Detta tillsammans med vår kompetens och erfarenhet inom teknik, lagar och föreskrifter gör oss till ett klokt och tryggt val.

Kontakta gärna vår Entreprenadenhet om ni har funderingar runt en upphandling, 0300-83 70 00

Produktkategori: 
Tjänster
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri