Elektrod för olika mätartyper och applikationer

Se färdiga elektrodpaket nedan, dessa är lagervaror för omgående leverans.
Elektroder bör bytas ut en gång per år för att bibehålla sina egenskaper och ge så korta svarstider som möjligt för att hålla nere kemförbrukningen.
Tips, kolla tillverkningsdatumet på kabeln som riktmärke.

Vid beställning, ange vilket paketnr. som avses: 1 - 8 

Paket 1

ProReg 2 och 3 -  klor/pH/redox
 • Membranhuv CLE 2.2 / CLE 3
 • Klorelektrolyt CLE
 • pH elektrod epoxy BNC
 • Redoxelektrod epoxy BNC
 • Buffertlösning pH7
 • Buffertlösning pH4
 • Buffertlösning Redox 475 mV
 • Silduk till RV filter

Paket 2

ProReg 2 och 3 -  klor/pHMembranhuv CLE 2.2 / CLE 3

 • Klorelektrolyt CLE
 • pH elektrod epoxy BNC
 • Buffertlösning pH7
 • Buffertlösning pH4
 • Silduk till RV filter

Paket 3

ProReg 1-3 - pH/redox

 • pH elektrod epoxy BNC
 • Redoxelektrod epoxy BNC
 • Buffertlösning pH7
 • Buffertlösning pH4
 • Buffertlösning Redox 475 mV
 • Silduk till RV filter

Paket 4

Autodos - klor/pH PB100

 • Klormätcell Fritt klor
 • pH elektrod epoxy BNC
 • Buffertlösning pH9
 • Buffertlösning pH7

Paket 5

Autodos - klor/pH CLE

 • Membranhuv CLE 2.2 / CLE 3
 • Klorelektrolyt CLE
 • pH elektrod epoxy BNC
 • Buffertlösning pH7
 • Buffertlösning pH9

Paket 6

ProReg 4 / Depolox - klor/pH/redox

 • Klormätcell Fritt klor
 • Redoxelektrod PG 13,5 DIN SN6
 • pH elektrod PG 13,5 DIN SN6
 • Buffertlösning pH7
 • Buffertlösning pH4
 • Buffertlösning Redox 475 mV
 • Silduk till RV filter
 • Elektrodrengöringssand, 25 g

Paket 7

Depolox - klor/pH/Redox/bundet klor

 • Klormätcell Fritt klor
 • Membranhuv för TC1 totalt klor
 • Elektrolyt TC1 totalt klor 100ml
 • pH elektrod PG 13,5 DIN SN6
 • Redoxelektrod PG 13,5 DIN SN6
 • Buffertlösning pH7
 • Buffertlösning pH4
 • Buffertlösning Redox 475 mV  
 • Elektrodrengöringssand, 25 g
 • Silduk till RV filter

Paket 8

ProReg 4 / Depolox - pH/redox

 • pH elektrod PG 13,5 DIN SN6
 • Redoxelektrod PG 13,5 DIN SN6
 • Buffertlösning pH7
 • Buffertlösning pH4
 • Buffertlösning Redox 475 mV  
 • Silduk till RV filter
 • Elektrodrengöringssand, 25 g

Elektrodpaket finns som lagervaror för omgående leverans.
Elektroder bör bytas ut en gång per år.

Tips, kolla tillverkningsdatumet på kabeln som riktmärke.

Produktkategori: 
Förbrukningsmaterial
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri