Cirkulationspump med silfilter och 100% coating Herborner X

Därför är Herborner X unik!

Utveckling och tillverkning av Herbornerpumpar

Pumpar med silfilter finns med kapacitet upp till 600 m³/h.

Cirkulationspump Herborner X - standardmotor

 • Cirkulationspump med integrerat silfilter, maskvidd 3 mm
 • 100% HPC-beläggning ger korrosionsfri drift
 • HPC-beläggningen ökar pumpens verkningsgrad
Art nr Benämning    Motor    Flöde vid 12 mvp
331048 Herborner X 065­-220A -0304H 3,0 kW 50 m³/h
331070 Herborner X 080-­210A -0404H 4,0 kW 75 m³/h
331072 Herborner X 080­-210A -0554H 5,5 kW 100 m³/h
331098 Herborner X 100-­210A -0754H 7,5 kW 150 m³/h
331128 Herborner X 125­-270B -1104H 11 kW 200 m³/h

Cirkulationspump Herborner X-PM - permanentmagnetmotor

 • PM-motor minskar energiförbrukningen
 • Uppfyller energiklass IE3
 • IE4-klass mot förfrågan
 • PM-motor skall förses med frekvensomriktare
Art nr Benämning    Motor    Flöde vid 12 mvp
331048P Herborner X 065­-220A -0304P 3,0 kW 50 m³/h
331070P Herborner X 080-­210A -0404P 4,0 kW 75 m³/h
331072P Herborner X 080­-210A -0554P 5,5 kW 100 m³/h
331098P Herborner X 100-­210A -0754P 7,5 kW 150 m³/h
331128P Herborner X 125­-270B -1104P 11 kW 200 m³/h


Cirkulationspump Herborner XC - med vattenkyld motor

 • Lägre energiförbrukning 
 • Tillför värme till det pumpade mediat motsvarande 10-18% av motorns effekt
 • Undviker onödig uppvärmning av maskinrummet
 • Tystgående - minskar pumpens ljudnivå med 8-19 dB(A)
Art nr Benämning    Motor    Flöde vid 12 mvp
331048C Herborner X 065­-220A -0304C 3,0 kW 50 m³/h
331070C Herborner X 080-­210A -0404C 4,0 kW 75 m³/h
331072C Herborner X 080­-210A -0554C 5,5 kW 100 m³/h
331098C Herborner X 100-­210A -0754C 7,5 kW 150 m³/h
331128C Herborner X 125­-270B -1104C 11 kW 200 m³/h

 

 

Bifogade filer

Produktkategori: 
Pumpar
Applikation: 
Vattenverk, Industri, Kraft- / Värmeverk, Sjukhus / Lab, Livsmedelsindustri